Звук и светлина - орган на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Търсене   
Начало
Екип
Броеве за 2021 г.
Архив
Кулинарни рецепти
Козметика
Контакт с нас
линк към сайта на НАСГБ

 

 

Приоритети

 

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСГБ

Във времето от 05 юни 2021 г. до 05 юли 2021 г. са проведени 2 заседания на Управителния съвет на НАСГБ, от които 1 по имейл и 1 присъствено.

В началото на м. юни се усети леко разхлабване на противоепидемичните мерки, което отключи възможността да се провеждат планираните мероприятия. Все пак присъствените заседания винаги са с по-голяма значимост в посока обсъждане и вземане на решения. Неприсъствените също позволяват да се обсъждат своевременно текущи въпроси и вземане на решения по тях. В основата на всяко заседание е разбор на свършеното и набелязване на нови приоритетни задачи, които не търпят отлагане, като например, утвърждаване на нови членове, насрочване на годишно отчетно събрание, отбелязване на значими дати от календара на НАСГБ, като определяне дата за провеждане на празник на специфичните възможности. Организационната дейност на УС на НАСГБ продължава да следва предварително планираните задачи.

Присъственото заседание, което се състоя на 05 юни, изцяло се фокусира по задачите, обявени в дневния ред.

За да не отрупвам читателите с много информация, ще си позволя да наблегна на някои въпроси.

По точка 5. "Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Устава на НАСГБ.". Направени са някои стилистични корекции, както и осъвременяване на някои разпоредби на Устава, като например отпада изискването при кандидатстване за членство в НАСГБ, да се представя протокол от ЛКК от УНГ за слухопротезиране.

По точка 6. "Приемане Наредба и правилник за вътрешния ред на Рехабилитационния център". От 04 март 2021 г., НАСГБ е лицензиран доставчик на социални услуги, което наложи ускоряване на разглеждането, обсъждането и приемането на двата вътрешни нормативни акта.

По точка 7. "Вземане решение за отчетния период при отчитане на териториално отчетно събрание." Взето бе решение, отчетните периоди за териториалните общи събрания, да са от събрание до събрание, което ще улесни председателите по места.

По точка 8. "Утвърждаване на членове на НАСГБ.", бяха утвърдени 9 нови членове на НАСГБ.

По точки 9. "Обсъждане и вземане на решение за дата, час и място на провеждане на Общото годишно-отчетно събрание на НАСГБ за отчетната 2020 г., и дневния му ред" както и 10. "Обсъждане и определяне дата за провеждане Празник на специфичните възможности на сляпо-глухите - 2021 г. и отбелязване Европейски ден на сляпо-глухите - 22 октомври 2021 г.", датите за провеждане на двете събития бяха определени, но за това уведомлението ще е по надлежния ред, както повеляват вътрешните правила на НАСГБ.

Заседанието от 05 юли 2021 г., изцяло бе фокусирано върху приемане на материалите за ОГОС за отчетната 2020 г.

Величка Драганова
Председател на НАСГБ

КРЪГЛА МАСА И РАБОТНА СРЕЩА В ТО НЕДЕЛИНО

На 7 и 8 юни 2021 г. в ТО Неделино се проведе кръгла маса и работна среща, на които се обсъдиха и дискутираха социалните дейности в полза на сляпо-глухите в община Неделино, както и възможностите за наемане на сляпо-глухи на работа. Интересът към събитието беше изключително голям. Присъстваха членове на ТО на НАСГБ, техни придружители, Общински служители и работодатели.

Събитието бе открито от председателя на ТО Неделино Стойко Карамфилов, който представи гостите. След това бе дадена думата на председателя на НАСГБ г-жа Величка Драганова, която направи задълбочен анализ за Социалните дейности, които могат да бъдат от полза за хората със зрително-слухово увреждане. В изказването си г-жа Драганова препоръча на всички работодатели, предприемачи и общински фирми да приемат сляпо-глухи на работа, тъй като Социалното министерство подкрепя тази инициатива. Последваха бурни аплодисменти.

Председателят на ТО Стойко Карамфилов благодари на г-н Боян Кехайов – кмет на община Неделино, за това, че членове на ТО Неделино бяха назначени на работа по проект за две години. Това е знак на съчувствие от страна на кмета към нас хората с увреждане и нашите съдби.

Кръглата маса и работната среща преминаха в отворен диалог. Членовете на ТО Неделино споделиха и обсъдиха множество проблеми, които възникват в ежедневието им. Присъстващите останаха доволни от изчерпателната информация, която им бе предоставена.

Г-жа Драганова закри събитието с пожелание за здраве и дълголетие на всички членове и техните семейства, и да има хубави поводи за по-чести срещи.

След деловата работа, срещата продължи с тържествена и богата музикална програма, изпълнена от битова група "Родопски глас", съставена от членове на ТО, с ръководител Стойко Карамфилов.

Юлия Георгиева

КОИ СМЕ НИЕ – СЛЯПО-ГЛУХИТЕ ХОРА?

В света живеят много разновидни хора. И там някъде в този забързан свят се срещат хора с увреждания на най-важните човешки сетива - зрението и слуха.

Сляпо-глухотата е уникално сензорно увреждане и е предпоставка за сериозни затруднения по отношение на комуникацията и достъпа до информация. Без специално обучение, рехабилитация и подготовка е невъзможна реализацията на индивидуалните способности на хората.

В тези смутни времена, когато целият свят е засегнат от пандемията от коронавирус, трябва да се гарантира , че уязвимите и изложени на двойна изолация хора са защитени от член 11 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

По цял свят има национални представителни организации на и за хора с увреждания, които защитават изолираните от обществото лица със зрителни увреждания и глухота.

Такава е и нашата организация – НАСГБ. Тя е в постоянна борба с институциите за реализиране и отстояване правата на хората със сляпо-глухота. Организира семинари и защитава проекти с цел разпространяване и запознаване обществото с нашата дейност.

Във всички градове и териториални организации, както и в Ямболската териториална организация на НАСГБ, на 9 и 10 юни 2021 г. се проведоха кръгла маса на тема "Партньорство на местно и регионално ниво между страните в процеса на социално включване на хората със сляпо-глухота и утвърждаване на добри практики" и работна среща на тема "Преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на сляпо-глухи", ръководени от председателя на НАСГБ – г-жа Величка Драганова. На срещите присъстваха представители от регионалната социална служба, Бюрото по труда, Общината, ТО на глухите, Организацията на инвалидите и членове на ТО на сляпо глухите гр. Ямбол.

Работната среща започна с приветствие от г-жа Драганова и запознаване на гостите и членовете с темата по проекта. Всички гости и членове се представиха и изказаха по темата. Най-важното изказване беше на представител от Бюрото по труда, че има защитени програми, но средствата не достигат. И работодателите не наемат хора с увреждания, защото нямат право да уволняват хора с увреждания. Отношението към хора със сетивни увреждания трудно се променя.

Апелът към всички хора с увреждания е да преодолеят страха от срещите с трудностите, призова г-жа Драганова. "Трябва да не се самоизолираме. Да сме находчиви , борбени и с лекота да се вливаме в редиците на обществения живот" - потвърди казаното от г-жа Драганова г-н Лечко Димов, председател на ТО на НАСГБ - Ямбол, като пожела здраве и успех на всички.

Работната среща и кръглата маса преминаха в духа на интересни разговори и много емоции!

Мария Димова
Сътрудник на ТО на НАСГБ – Ямбол

Нагоре
Към Съдържанието на броя

 
Хостингът и домейнът са предоставени с любезното съдейстие на Superhosting.bg